e-İrsaliye Nedir?

213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.

e-İrsaliye Nasıl Kullanılır?

  • 01.01.2017 tarihi sonrasında gereksinimleri karşılayan mükellefler e-İrsaliye sistemini kullanabilir.
  • e-İrsaliye kapsamında oluşturulacak elektronik belge e-Fatura’da olduğu gibi UBL (Universal Business Language) tabanlıdır.
  • e-İrsaliye sistemi e-Fatura sistemine benzer şekilde “kapalı” bir sistem üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle alıcı ve satıcı tarafları e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmalıdır.
  • Mükellefler e-İrsaliye sistemini kullanmak için doğrudan GİB bağlantısı (entegrasyonu) ile ya da Özel Entegratör sistemlerini tercih edebilir.

Kullanım Faydaları

  • Basım ve saklama (fiziksel arşivleme) maliyetinde azalma,
  • Taraflar (alıcı-satıcı) arasında etkin mutabakat süreci,
  • Sayısal ortamdan hızlı arama, erişim ve iletim özelliği,
  • Teslimat anında kısmi kabul, iade veya hatalı ürünlerin satıcıya mutabakat anlamında geri gönderilecek cevabın elektronik ortamda iletilmesi,
  • e-İrsaliye içinde taşımada kullanılan aracın plaka bilgisi ve şoföre ilişkin TCKN bilgileri yer almaktadır. Bu özellikte kullanılan e-irsaliye belgelerinde GİB, Eminiyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak bütünleştirme (entegrasyon) çalışmasıyla kağıt belge taşımadan sevkiyat yapma özelliği.