ramazan-cevik

 

Aunde Teknik Sayısal Varlık Yönetimini Netle Yazılım İle Tek bir Platformda Birleştirdi.

Sayısal varlık yönetimi (Digital Asset Management) kapsamında e-fatura, e-defter ve kağıt fatura süreçlerinin ortak bir platformda yönetilmesi gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerin aynı zamanda genişleyebilir, süreç yönetim tabanlı ve SAP modülleri ile bütünleşik çalışabilir olmalıydı. Netle Yazılım tarafından geliştirilen e-VeryThing çözümleri tüm bu gereksinimleri karşıladı ve bu süreçleri daha etkin yönetmemizi sağladı. Mevcut durumda e-dönüşüm kapsamındaki yeni düzenlemelere hazırız. Genişleyen organizasyon gereksinimlerimizi daha hızlı modelleyebiliyoruz. Ayrıca sürdürmek zorunda olduğumuz eski süreçleri de daha az maliyetle yönetebiliyoruz.

Hedefler
 • SAP içinden e-fatura ve e-defter modüllerini tek bir modülden kullanmak
 • Kağıt defter maliyetlerinden tasarruf etmek ve yasal e-defter gereksinimlerine tam uyumlu olmak
 • Kurum içindeki yeni iş akış/onay gereksinimlerin sayısal ortama taşımak ve süreç yönetim bağlam kurallarına göre ilerlemek
Neden Netle
 • Kurumun tüm SAP sistemiyle entegre bir e-fatura, e-defter ve süreç yönetimi çözümüne sahip olması
 • Netle çözümlerininin güvenirliği
Netle Çözümleri
 • Netle E-Fatura Çözümü
 • Netle E-Defter Çözümü
 • Netle Sayısal Varlık Yönetimi Çözümü
Faydalar
 • Yasalara uyum sağlanması
 • İç ve dış denetim gereksinimlerinin etkin şekilde karşılanması
 • Arşivleme maliyetlerinden tasarruf sağlanması
 • İşgücü ve zaman tasarrufu
Gelecek Planları

Aunde Teknik ilerleyen dönemlerde genişleyen organizasyonunu, farklı ülke ve bölgelerdeki fabrikalardaki süreçlerini elektronik ortamda yönetmeyi planlıyor.

Şirket
Aunde Teknik

Sektör
Otomotiv

Çalışan Sayısı
2.240

Web Sitesi
http://www.aundeteknik.com/

aunde-teknik