e-Defter: Platform Bağımsız Uygulama

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde format ve standartlarını duyurmuş olduğu “Yevmiye Defteri” ve “Büyük Defter (Defter-i Kebir)” elektronik defter olarak tutulabilmektedir.

Kurumlara basım, fiziksel arşivleme ve noter maliyetlerinin düşürülmesi, etkin zaman yönetimi ve tek formatla birden fazla standart, bağımsız araç ile raporlama ve denetim kolaylığı sağlayan E-Defter, Netle Yazılım çözümleriyle hazırlanabilmektedir. Uygulama, hız ve güvenliğin yanı sıra çevreci yönüyle öne çıkmaktadır ve kağıt kullanımını tamamen ortan kaldırmaktadır.

Netle Yazılım, stratejik olarak “platform bağımsız e-defter” uygulaması geliştirmiştir ve bu uygulama bir ya da birden fazla (türde) ERP paketi ile bütünleşik çalışabilmektedir.


e-Defter için neden Netle Yazılım Çözümleri tercih ediliyor?
e-defter-neden
Netle e-Defter Çözümü
e-Defter için temel modüller nelerdir?

e-Defter temel modülleri, şirket bilgilerinin, mali müşavir bilgilerinin ve tek düzen hesap planının tanımlandığı “Tanımlamalar”, yevmiye fişi girişinin, toplu veri çekme ve toplu veri aktarımın yer aldığı “Veri Yönetimi” ve Yevmiye defteri ve Defter-i Kebir’in oluşturulduğu, kurum içi denetim sürecinin olduğu, mühürleme ve beratın oluşturulduğu, bu çift mühürlü berat dosyasının saklandığı “Oluşturma ve Onay” modülleridir.

e-defter-info-1

Netle e-Defter Çözümü Genel Bakış

e-defter-info-2

Ürünümüze İlişkin Ekran Görüntüleri

EDefterEkrani

E-DEFTER HAKKINDA

Daha fazla bilgi için ayrıntılı pdf dosyasını indirebilirsiniz.