E-MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR?

487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, Müstahsil Makbuzunun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulması, saklanması, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU KAPSAMI

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler 01/01/2018 tarihi itibarıyla gönüllü olarak uygulamaya dahil olabilirler.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU KULLANIMI

e-Müstahsil Makbuzu çözümü ile mükellefler, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve kâğıt olarak düzenlenen müstahsil makbuzunu elektronik ortamda düzenleyebilir, elektronik ve kağıt ortamda iletebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU SİSTEMİNE GİRİŞ

e-MM uygulamasına dahil olabilmek için Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)’ya veya Mali Mühüre sahip olmak gerekmektedir.

e-MM uygulaması ile matbu makbuz basım ve fiziksel arşivleme maliyeti ortadan kalkacaktır.

Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler e-MM uygulamasına geçiş yapabilir.

NETLE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ

  • Özel entegratör desteği ile yüksek hacimli elektronik işleme
  • Web ve\veya mobil ortamdan anlık ve kolay erişim
  • Anahtar değerlerle hızlı arama ve erişim imkânı
  • Dönemsel raporların yasal formatta GİB’e otomatik iletimi
  • GİB Raporu ve elektronik imzalı makbuzun elektronik ortamda 10 yıl boyunca saklanması ve ibrazı
  • Tekli ya da çoklu e-MM oluşturma
  • Vergi otoriteleri için doğru bilgi sağlanması
  • Karekod desteği
  • Toplu çıktı ekranı ile kolay basım desteği
  • ERP entegrasyonu