487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulması, saklanması, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

Serbest meslek erbapları 01/01/2018 tarihi itibarıyla gönüllü olarak uygulamaya dahil olabilirler. Faaliyetleri sonrasında yapılan tahsilatlar için kağıt ortamda düzenlenen Serbest Meslek Makbuzunu bu düzenlemeyle elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, elektronik veya kağıt ortamda iletebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-SMM uygulamasına dahil olabilmek için Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)’ya veya Mali Mühüre sahip olmaları gerekmektedir.

e-SMM uygulaması ile müşteri takibi ve bu müşterilere ilişkin tahsilatlar etkin şekilde yönetilebilir.

Netle Yazılım tarafından hazırlanan ve entegratör sistemler üzerinden kullanılan e-SMM çözümü web ya da mobil ortamdan kullanılabilmektedir. Tek ya da çoklu e-SMM oluşturma ekranlarıyla hızlı şekilde elektronik ortamda belge oluşturulmaktadır. Belge oluşturulduktan sonra özel entegratör ortamında yasal gereksinimlere uygun saklanmakta ve ilgili kişiye (varsa) elektronik posta üzerinden de iletilmektedir.

e-SMM bilgileri dönemsel olarak özel entegratör tarafından otomatik şekilde raporlanmaktadır. Bu konuda sistem gerekli bilgileri hazırlar, GİB tarafından istenilen rapor içeriğini oluşturur, imzalar ve yasal rapor içeriğini iletir.

Kendi adına çalışan avukat, doktor, diş hekimi, veteriner, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, sanatçı, yazar, noter ve serbest öğretmen e-SMM uygulamasına geçiş yapabilir.