FatturaPA Nedir?

FatturaPA, (633, 1972 sayılı İtalya kanunlarının 21. maddesinin 1. bölümünde yer alan kanun hükmündeki kararnameye göre) elektronik faturadır.  FatturaPA kanuna göre, kullanmakla yükümlü olan kamu idarelerinin kabul edeceği fatura türüdür.

FatturaPA Özellikleri

FatturaPA XML (eXtensible Markup Language) biçimde tasarlanmıştır. Bu XML dosyası “Exchange (Gönderen-Alan) Sistemi” tarafından kabul edilmektedir. İçeriğin doğruluğu ve bütünlüğü, gönderici tarafından sertifikalı elektronik imza veya dijital imza eklenerek garanti edilmektedir.
Faturanın gönderimi, faturanın ele alındığı ofisin benzersiz tekil anahtar değerine bağlıdır ve bu değer kamu idareleri içeriğinden bulunabilir.

FatturaPA XML İçeriği

FatturaPA’nın XML içeriği, mevzuata göre vergi bakımından önemli olduğu için, eklenmesi gereken zorunlu bilgileri barındırmaktadır. FatturaPA içeriğinde, vergi bilgilerine ek olarak, iletim sistemi üzerinden doğru adrese erişmesi için zorunlu olan taraf bilgileri de yer almalıdır. Faturalama işleminin elektronik ortamdan iletimini kolaylaştırmak için faturaya XML alanları genişletilerek ek bilgiler eklenebilir.

Kamu idareleri mal veya hizmet türlerine göre ek sahalara gereksinim duyabilir. Bu sahalar faturanın iletimi öncesinde XML içine eklenerek etkin iletim süreçleri kurgulanabilir.

FatturaPA Nasıl Hazırlanır?

FatturaPA hazırlık süreci, 3 Nisan 2013 tarihli ve 55 sayılı kanunun öngördüğü Bakanlık Kararında tanımlanmıştır.

Netle FatturaPA Çözümü

Netle Yazılım – Evrensel E-Fatura alt yapısı ile FatturaPA gereksinimlerine ve yasal zorunluluklarına uyumlu fatura belgeleri hazırlanabilir. Elektronik fatura yönetim araçlarıyla ya da ara yüzleriyle, belirlenen kurallar çerçevesinde oluşturulacak FatturaPA için sistem, Kamu kurumunun ya da ERP içinde tanımlanan alıcı tekil anahtar değerine göre fatura belgesini otomatik şekilde oluşturur, (gerekmesi durumunda) yasal imzalama sürecini tamamlar ve  müşteri gereksinimlerine göre Avrupa Birliği sınırları içinde saklar.