GEREKSİNİM

Amacı günümüz piyasa koşulları ile mücadelede rekabet edebilirliğini arttırmak olan kurumların ortak paydası kalite yönetim felsefesini kurumlarında yaşatmaktır. Ölçülebilecek verilerin çokluğu, kurumsal hafızanın önemi, müşteri memnuniyeti önceliği ve yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte kalite yönetimi bilgi sistemi ihtiyacı giderek önemini arttırmıştır.

Netle çözümleri sayesinde kalite yönetimi standartları ve kurum hedefleri, verilerin sayısal ortamda tutulması, ölçülebilmesi, izlenebilmesi ve raporlanabilmesiyle gerçekleştirilmiş olur. Çözüm ile tüm kalite süreci tek bir platformdan yönetilebilir. Bütünleşik yapısı sayesinde diğer kurum içi süreçlerle entegre çalışır. Onay mekanizması sayesinde tüm süreç üzerinde kontrol sağlanmış olur.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ

 • Form ve süreç tasarımı ile bütünleşik kalite yönetimi
 • Dokümanların değişiminde (CheckIn-CheckOut) otomatik sürüm takibi
 • Kontrollü kopya yönetimi
 • Kalite standartları ve kurum politikasına göre veri saklama desteği(retention)
 • Microsoft Ofis(word, outlook) ve Masa üstü (Windows Explorer) doküman yükleme eklentisi
 • Şikâyetleri risk analizine göre önceliklendirme
 • Müşteri şikâyeti, Denetim yönetimi gibi diğer modüllerden DÖF açma
 • Kök neden analizi (Balık kılçığı, 5 neden vb.)
 • E-İmza desteği
 • E-Posta, Faks ve SMS ile bilgilendirme
 • Anlık ve periyodik raporlar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MODÜLLERİ

 • Doküman Yönetimi
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler-İyileştirme Yönetimi
 • Kalibrasyon Yönetimi
 • İç/Dış Müşteri Şikâyetleri Yönetimi
 • Denetim Faaliyetleri
 • Genel Aksiyon Yönetimi ve Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG)
 • İSG Risk Yönetimi
 • Çevre Risk Yönetimi
 • BT Varlık Risk Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ