Mercury Messenger ile toplu e-posta gönderimlerinizi SPAM kısıtlarına takılmadan güvenle yapabilirsiniz.

Gönderilecek e-postaları hedef kullanıcıya göre ya da kurum politikalarınıza özelleştirebilirsiniz. İletim sonrasında sistem raporlarını izleyebilir ve rapor sonuçlarına göre ürün satış kampanyaları düzenleyebilirsiniz ya da tekrar gözden geçirebilirsiniz.

E-posta içerik düzenleme alanında hedef olarak belirleyeceğiniz ürün ya da hizmetlere web bağlantı adresleri ile eşleme yapabilirsiniz. Böylece e-postalarınız hedef kitle tarafından okunduğunda ve bağlantılar üzerinden erişim yapıldığında geribildirim raporları ile iletim sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki gönderiminizi en iyileyerek daha etkin hedef kitlesine erişebilirsiniz.

Artan sayısal işlem hacmi, gelişen teknoloji, bireysel düzeyde müşteri yönetimi, CRM yazılımları ve sonrasında irtibatlara özel bildirimlerle bu tür sistemler kurumların gereksinimlerini hızlı, esnek ve kolay bir şekilde çözmektedir.

Sosyal medyanın kullanımındaki artış, bu ortamlara yapılan ürün / hizmet web adresi bağlantıları ve bunlarla bütünleşik e-posta gönderimleri için tek bir sistem kurumlar için kaçınılmaz olmuştur.

Netle Marketing Adapter (NMA) stratejisi kapsamında geliştirilen Mercury Messenger gereksinimleri tam olarak karşılamak üzere sayısal varlık çözümleri içinde özel olarak geliştirilmiştir.

Özellikleri
 • Yerel veritabanı üzerinden ileti (e-posta, sms, mms, fax, ivr) gönderim desteği
 • Etkin olarak kullanılan CRM ya da iş yazılımları ile bütünleşik çalışma desteği
 • DocHuman ile geliştirilebilecek CRM ya da benzeri süreçler ile bütünleşik çalışma desteği
 • Kara liste, spam ya da toplu gönderimlerde karşılaşabilecek sorunlardan arındırılmış teknoloji desteği
 • Gelişmiş ileti bildirim raporları (Farklı boyut desteği: Coğrafya, zaman, bölge, cihaz, platform, tarayıcı)
 • DocHuman süreç yönetim modülü ile ileti gönderim sürecinizi kurum gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz
 • İleti dağıtımında, planlamasında ya da raporlamada gereksinim duyulacak ek arayüzlerin form tasarım aracı ile bütünleştirilmesi
 • CRM, iş yazılımları ya da hazırlanan listelerden çapraz listeler oluşturarak farklı dağıtım listesi hazırlama
 • İçerik alanında makro saha (isim, soyisim, adres, telefon, vb.) desteği ile özelleştirme
 • Farklı zaman dilimlerinde test ya da gerçek iletim listelerine gönderim
 • Google analytics destekli web bağlantılarına özel bağlantı ile e-posta gönderimi ve içerik tabanlı izleme
Raporlar
 • CRM ya da iş yazılımları ile birleşik görüntülü (joined view) serbest raporlar
 • Gönderim sonuçları (iletilenler, bekleyenler, iletilmeyenler)
 • Açılan (okunan) e-postaların farklı boyutlara göre dağılımı
 • İçerik kısmında yer alan web adreslerine yapılan erişimler

Rapor Ekran Görüntüleri

MercuryMessenger_Report_ReadingTime
MercuryMessenger_Report_PieChart