Netle Yazılım tüm kurumlarda etkin olarak kullanılan dosya, doküman, form, taranmış ya da uygulamalar tarafından oluşturulan bilgi kümesini yönetmek, kurum politikasına göre saklamak, ortak kullanım alanından erişim sağlamak ve basit düzeyden ileri düzeye kadar yetki tanımlaması ile erişim sağlamak amacıyla sayısal varlık yönetimi kapsamı altında önemli bir omurga (middleware) geliştirmiştir.

Bu yazılım omurgası ile kurumlara özel formların web sayfası olarak tasarlanması ve bu formlar üzerinden veri girişinin yapılması sağlanmıştır. Formlara girilen verilerin ya da başka sistemlerle bütünleşik çalışma sonrasında tetiklenecek alt sistemlerin bir iş akışı ile etkin şekilde çalışması sağlanmış; modelleme, simülasyon ve prototip süreç tasarımları gibi özellikerle  de süreç yönetim (bpm) modülünün kullanımını sağlamıştır.

Tüm bu özelliklerin öncesinde ya da kullanımı sonrasında ortaya çıkabilecek raporlama gereksinimleri için yine omurga üzerinde serbest, liste, chart ya da gauge destekli esnek rapor tasarım aracı ile de kullanıcıların farklı verileri, farklı biçimlerde, farklı platformlarda paylaşmasını sağlamıştır.

Omurga içindeki alt sistemlerde ya da farklı ortamlarda oluşan sayısal varlıklara ilişkin tüm verilerin, doküman yönetimi kapsamında saklanması, indexlenmesi, üst verilere göre düzenlenmesi veya hızlı erişilmesi için de son olarak doküman yönetimi modülü tasarlanmıştır.

Omurga üzerindeki tüm işlevleri kurum politikasına göre basit düzeyden ileri düzeye kullanmak için aynı ürünü, farklı özelliklerle, tek bir çatı altında, ortak proje sürecinde kullanmak için Netle Yazılım’ın geliştirmiş olduğu sayısal varlık yönetim çözümü kullanımınız için ergonomik şekilde tasarlanmıştır.

Gelişen ekonomi şartlarına göre ve e-Dönüşüm kapsamındaki gereksinimlere göre en hızlı şekilde omurga işlevlerini değiştiren ve bir yıl içinde bine yakın müşteride çalışır hale getiren Netle Yazılım, çözüm ailesini ArGe çalışmalarıyla birlikte sürdürmeye devam etmektedir.

Sayısal Varlık Alt Çözümleri

DocHuman
Doküman Yönetimi
İç Denetim
Mercury Messenger
Sosyal Medya
Kalite
KEP
e-İmza