Netle Yazılım Türkiye’de ve diğer ülkelerde kullanılan elektronik fatura (e-fatura) alt yapısını Almanya’da kullanılan ZUGFeRD için de destekledi. DocHuman alt yapısında yer alan XML oluşturma, imzalama, fatura durum kontrolleri, PDF dönüşümleri ve kurumlar arası veri paylaşım özellikleri ile SAP ve/veya diğer ERP sistemleriyle kolayca bütünleştirmeler yapılabilmektedir.

Özel sektör ve devlet arasındaki fatura iletişiminde ortak bir dil olan ZUGFeRD veri biçimi Netle Yazılım çözümleri tarafından desteklenmektedir ve kolayca uyarlanabilmektedir. ZUGFeRD veri yapısı ile elektronik fatura görüntüsü PDF şeklinde ve içerik (yapısal veri) ise XML şeklinde PDF içinde yer alabiliyor. Temel fatura özellikleri ile firmalar tarafından kolayca kullanılabiliyor. ZUGFeRD ileri düzeyde anlaşmalara ve danışmanlıklara gerek kalmadan faturaların kurumlar arasında paylaşımını sağlayabiliyor. Kurumlar kendi gereksinimlerine göre farklı ZUGFeRD  profillerini de kullanabilir ve diğer kurumlarla paylaşabilir.

ERP sistemleriyle doğrudan yapılacak bütünleştirme çalışması ya da EDI sistemleri üzerinden elektronik fatura oluşturulabilir ve takip / izleme (Monitoring) adımları ERP içinden ya da web tabanlı ekranlardan yapılabilir.

NetleYazilim_Global_EInvoice

Netle Yazılım – Evrensel E-Fatura alt yapısı ile aynı sistemden farklı ülkerin gereksinimlerine ve yasal zorunluluklarına uyumlu e-fatura belgeleri hazırlanabilir. Elektronik fatura yönetim araçlarıyla ya da ara yüzleriyle belirlenen kurallar çerçevesinde oluşturulacak e-fatura için sistem alıcının bağlı olduğu ülkeye ya da ERP içindeki kavramsal şirket kodu tanımlamalarına göre elektronik fatura belgesini otomatik şekilde oluşturur, (gerekmesi durumunda) yasal imzalama sürecini tamamlar ve  saklar.

netle_yazilim_invoice_middleware